Servicio Técnico
acces privat

Pròxim Event

  • 00 Dias
  • 00 HR
  • 00 MIN
  • 00 SEG
+

Consulatus

El Consulatus és l'òrgan directiu del "CONCILIUM VINORUM TARRACONENSIUM". Aquest òrgan estarà format pel CONSUL com a President, el PROCONSUL com a Vice-president, el CENSOR com a Secretari, el QUAESTOR com a Tresorer-comptador i fins a set TRIBUNI com a Vocals, en les funcions específiques que es determinaran. Aquests càrrecs són gratuïts i ocupats per membres conciliaris elegits pel SENATUS, per un període de quatre anys.

Les funcions del CONSULATUS són:

  • Representar l’associació.
  • Programar i realitzar les activitats mensuals.
  • Responsabilitzar-se dels afers administratius i econòmics, i sotmetre-ho anualment a l’aprovació del SENATUS.
  • Proposar el nomenament de conciliaris emèrits i honoraris, de senadors honoraris i de Magistri.